Základní informace ŠD

Provoz školní družiny

 • 6.30–7.40 (příchod dětí do ranní družiny do 7.30, vstup hlavním vchodem školy)
 • 11.40–17.00 (dle konce vyučování)

Oddělení školní družiny

 1. oddělení 1.A - vychovatelka Marcela Prášková
 2. oddělení 1.B - vychovatelka Jitka Hozmanová
 3. oddělení 1.C - vychovatelka Dana Bartošová
 4. oddělení 2.A + 3.A - vychovatelka Jana Skalníková
 5. oddělení 2.B + 3.B - vychovatelka Monika Lichtenbergová

Vyzvedávání dětí z družiny

 • 12.00–13.30 (dle konce vyučování)
 • 15.00–17.00

V době 13.30-15.00 budou ve školní družině probíhat zájmové a rekreační činnosti (zájmové kroužky, pobyt venku mimo budovu školy). Děti je možné v této době vyzvednout pouze po předchozí domluvě.

V případě vyzvedávání dětí v určené době rodiče dětí nebo osoby oprávněné k jejich vyzvedávání projdou brankou mezi skolou a školní jídelnou a kontaktují vychovatelku ŠD
(u vchodu do družiny), která zajistí odchod dítěte z družiny. Dítě bude odcházet hlavním východem ze školy.

Odjezdy dětí ze ŠD autobusovou linkou 671

Děti zapsané ve školní družině mohou využít tyto spoje autobusové linky 671 (zastávka u školy: Přezletice, Panská pole):

 • 13.30
 • 15.40

Čas odjezdu uveďte v zápisovém lístku.
Aktuální jízdní řády a odjezdy autobusové linky 671 najdete v stránkách PID:
https://pid.cz/zastavkove-jizdni-rady

Kontakt na školní družinu

Telefon: +420 732 171 433

Veškeré informace o změnách v odjezdech dětí, případně jejich vyzvedávání, směřujte výhradně formou SMS zpráv na uvedené telefonní číslo (nejpozději do 11.00).

Důležité

Je třeba, aby děti, které budou v odpolední družině, měly vhodné oblečení na převlečení (pobyt venku), svačinu a lahvičku na pití (plastovou, podepsanou nebo označenou). Dohlédněte, aby děti nenosily do školy drahé hračky, cennosti a větší finanční hotovost. Za případnou ztrátu nebo poškození výše uvedených věcí neručíme.