O školní jídelně

Školní jídelna ZŠ Panská pole

Jsme nově vzniklá školní jídelna pro Svazkovou základní školu Panská pole. Jsme příspěvková organizace, která vznikla za účelem školního stravování. Náš tým v čele s šéfkuchařem Václavem Šmerdou se bude starat o stravu ve škole.

Naše mise

Každý strávník má výběr ze tří druhů jídel, z nichž jedno je bezmasé. K obědům mají děti různé variace zeleninových a ovocných salátů, námi vyráběných dezertů. K pití je k dispozici vždy výběr ovocných šťáv, mléka, bílé kávy a samozřejmě vody. Ve školní jídelně se snažíme pro děti vařit tak, aby strava pro ně byla pestrá a vyvážená, aby se vaši potomci naučili poznávat rozmanitost surovin a jejich chutě. Je samozřejmostí, že dbáme všech státních vyhlášek, nutričních a hygienických norem, které patří ke školnímu stravování. Naším cílem je naučit děti jíst tak, aby rády poznávaly nové chutě, aby věděly, že i „zdravá kuchyně“ může být velice chutná. Chceme, aby měly o jídlo zájem a aby uměly s jídlem také dobře zacházet.

Elektronická registrace ke stravování

Prvním krokem pro Vás, budoucí strávníky a zákonné zástupce dětí, je přihlášení se ke školnímu stravování. Přihláška ke školnímu stravování má elektronickou podobu. Prosíme o přihlášení každého žáka z důvodu případné nabídky možnosti zakoupení svačinek, či jiné akce jídelny. V případě neodebírání obědů, není zde povinnost platby.

K tomuto účelu bude sloužit následující odkaz https://zspanskapole.chcistravovat.cz.

Po otevření tohoto odkazu vyplníte emailovou adresu a následně vám bude zaslána elektronická přihláška ke stravování. Po vyplnění údajů o strávníkovi budete zařazeni do systému evidence školní jídelny a zpět vám budou zaslány přihlašovací údaje.
Součástí této elektronické přihlášky budou i další podrobné informace o školním stravování. Úplné znění veškerých informací týkajících se školní jídelny jsou vám k dispozici v příloze

Kontakty

Jídelna SZŠ Panská Pole
Školní náměstí 700/1, 250 73, Přezletice

E-mail: jidelna@gastropanskapole.cz
Telefon: 777 788 453

Zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (známé pod zkratkou GDPR – nařízení o obecné ochraně údajů) jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro potřebu evidence školního stravování, případně mohou být využity pro účely vedení školní matriky (dle § 2, vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení).