Pedagogové a pracovníci školy

Vedení školy

Ředitelka

Zástupkyně ředitelky

První stupeň

1.A

1.B

1.C

2.A

2.B

3.A

3.B

4.A

5.A

6.A

Druhý stupeň

Matematika, Fyzika, ICT

Asistentky pedagogů

Vychovatelky

1.A

1.B

1.C

2.A a 3.A

2.B a 3.B

Kancelář