Platba za ŠD

Cena je stanovena na 300 Kč za měsíc.

  1. platba za měsíce září až prosinec 1 200 Kč (uhraďte do 30. 9. 2023)
  2. platba za měsíce leden-červen 1 800 Kč (uhraďte do 15. 1. 2024)

Platby budou probíhat prostřednictvím platebního systému KEO4. Rodiče dětí zapsaných do školní družiny obdrží informace o tomto platebním systému a přístupové údaje během měsíce září.