Grafomotorika

Středa
Čas konání: 13.00–14.00
Vedoucí kroužku: Marie Šamonilová
E-mail: marie.samonilova@zs-panskapole.cz
Věk: 1.–2. roč.
Cena / pololetí: 900 Kč