Školní kroužky

Nabídku školních kroužků pro školní rok 2023/2024 naleznete v tabulce níže, pro každý z kroužků je uveden název kroužku, vedoucí kroužku, doba konání a cena za pololetí.

V případě zájmu o zapsání žáka na kroužek kontaktujte mailem vedoucího kroužku. Platba za kroužek bude probíhat až po vyzvání k platbě. Nejprve bude Váš zájem do systému plateb zapsán a systém sám vás pak k platbě vyzve. Stejně tak to bude i se všemi dalšími platbami. V případě malého zájmu o kroužek se nebude kroužek konat. Minimální počet žáků na kroužek je (kromě logopedie) 10 žáků.

Nápravy SPU a Grafomotorika budou domlouvány individuálně.

Platba za neuskutečněnou hodinu, resp. lekci kroužku, z důvodu nemoci či uvolnění z výuky nevracíme. Ukončení účasti v kroužku je možné pouze na základě písemné zprávy rodičů. Vrácená částka za předčasně ukončený kroužek je maximálně do výše 50 % zaplacené částky.

Pro žáky, kteří nejsou účastníky školní družiny, jsme připraveni zajistit kroužek deskových her, který bude sloužit k pobytu žáků při čekání na kroužek. V případě dostatečného zájmu bude fungovat zatím od pondělí do středy mezi 13. - 15. hodinou. Pro čtvrteční termín nemáme osobu na vedení kroužku. Nebráníme se ani externistům.

Z nabídky kroužků prosím v klidu vybírejte do konce září. 
Vedoucí kroužků vás pak mailem osloví a sdělí podrobnosti ke kroužku.