Provoz školní družiny:

 • 07.00 - 08.00 hod.
 • 10.45-11.40 hod. (doprovod na oběd - platí pro družinu v Brandýse n. L. )
 • 12.25-17.00 hod. (od konce vyučování do 17.00)

Oddělení ŠD

 • 1. oddělení 1.A - vychovatelka Katarina Ponomarenko
 • 2. oddělení 1.B - vychovatelka Monika Lichtenbergová
 • 3. oddělení 2.A - vychovatelka Marcela Prášková
 • 4. oddělení 3.A - vychovatelka Jana Skalníková

Vyzvedávání dětí

 • do 13.20 hod. (podle konce vyučování)
 • 15.00-17.00 hod.

V době 13.20-15.00 hod. budou ve školní družině probíhat zájmové a rekreační činnosti (zájmové kroužky, pobyt venku mimo budovu školy). Děti je možné v této době vyzvednout pouze po předchozí domluvě.

Odpolední odjezdy autobusu:

Aktuální jízdní řády a odjezdy autobusové linky 671 najdete v stránkách PID.

 • 13.30
 • 16.00

Kontakt na školní družinu

Veškeré informace o změnách v odjezdech dětí, případně jejich vyzvedávání, směřujte výhradně formou SMS zpráv na uvedená telefonní čísla.

Platba za školní družinu

Cena je stanovena na 300 Kč za měsíc, zkrácená družina 150 Kč za měsíc (dítě bude odjíždět každý den autobusem ve 13.30 hod.).

 1. Platba za měsíce září až prosinec 1.200,-Kč, zkrácená družina 600,- Kč (uhradit do 15. 9. 2022).

 2. Platba za měsíce leden-červen 1.800,-Kč, zkrácená družina 900,- Kč (uhradit do 15. 1. 2023)

Platby poukazujte na účet školy a uveďte, že se jedná o poplatek za školní družinu.

Je třeba, aby děti, které budou v odpolední družině, měly vhodné oblečení na převlečení (pobyt venku), svačinu a lahvičku na pití (plastovou, podepsanou nebo označenou). Dohlédněte, aby děti nenosily do školy drahé hračky, mohlo by dojít k jejich ztrátě nebo poškození.

Stavba školy

Od slavnostního poklepání základního kamene školy proběhly tři měsíce a začínají být vidět první výsledky.

 

Číst dál...

Prázdniny

Velikonoční prázdniny
06. duben 2023
Letní prázdniny
01. červenec 2023 - 03. září 2023