Ředitelka:   +420 739 097 626

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Dne 29. září vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů ředitelské volno, v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

V tento den nebude probíhat vyučování, stravování ve školní jídelně základní školy a zájmové vzdělávání ve školní družině.

 Vyhlášení ředitelského volna

Prázdniny

Ředitelské volno
22. prosinec 2023
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2023 - 02. leden 2024
Pololetní prázdniny
02. únor 2024
Jarní prázdniny
19. únor 2024 - 25. únor 2024
Velikonoční prázdniny
28. březen 2024
Letní prázdniny
29. červen 2024 - 01. září 2024